Zadośćuczynienie w postaci świadczenia finansowego cz.1

W systemie prawnym są określone konstrukcje, które pozwalają człowiekowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy czy też wypadku komunikacyjnym albo innego rodzaju, za który ponoszą odpowiedzialność inne podmioty, dochodzić świadczeń pieniężnych będących formą rekompensaty za doznane krzywdy. Nie jest w tych postępowaniach istotna sama kwestia winy, która już wcześniej została wykazana, a zaistnienia określonego faktu, który wpłynął na życie poszkodowanego. Dzisiaj dochodzenie takiego świadczenia jak zadośćuczynienie w postaci świadczenia finansowego, jest zdecydowanie prostsze dla człowieka, który został poszkodowany, ponieważ jest to czynność wykonywana przez profesjonalistów reprezentujących swoich klientów przed właściwymi organami.

dlakobiet.derma.org.pl